Jsou lekce plné? Zkuste to u nás v Jóga Vinohrady!

Pondělí

10. 8.

Hatha flow jóga na střeše NZM

Paulína Strečanská

Vinyása

Martina Vocílková

Lunch Jóga CZ/EN

Alžběta Husáková

Jóga pro začátečníky CZ/EN

Adéla Ježková

Jivamukti jóga CZ/EN

Petra Pikkelová

Jin jóga CZ

Tereza Velhartická

Vinyása

Tomáš Kořínek

Úterý

11. 8.

Flow jóga CZ/EN

Lenka Waisová

Hatha jóga na střeše NZM

Barbara Haráčová

Vinyása CZ/EN

Petra Pikkelová

Lunch jóga CZ/EN

Lenka Waisová

Vinyása CZ/EN

Alžběta Husáková

Yogalates CZ/EN

Alexandra Gálová

Hatha jóga pro začatečníky

Alexandra Gálová

Středa

12. 8.

Hatha jóga CZ/EN

Lenka Waisová

Vinyása CZ/EN

Lenka Waisová

Babyoga

Pronájem

Hatha jóga CZ/EN

Barbara Haráčová

Vinyasa CZ/EN

Alžběta Husáková

Jin Jóga CZ/EN

Alžběta Husáková

Hatha jóga CZ/EN

Lenka Waisová

Čtvrtek

13. 8.

Hatha flow SK/EN

Paulína Strečanská

Jivamukti jóga na střeše NZM

Petra Pikkelová

Hatha jóga CZ/EN

Tereza Berounská

Lunch jóga CZ/EN

Barbara Haráčová

Vinyása CZ/EN

Tomáš Helbig

Jóga pro začátečníky (CZ)

Martina Vocílková

Sleep well yoga CZ/EN

Alžběta Husáková

Pátek

14. 8.

Vinyása na střeše NZM

Simona Hrušková

Vinyása CZ/EN

Tomáš Helbig

Yogalates CZ/EN

Alexandra Gálová

Lunch vinyása CZ/EN

Alžběta Husáková

Aroma Jin Jóga CZ/EN

Lenka Mydlová

Jóga pro zdravá záda (CZ)

Martina Vocílková

Sobota

15. 8.

Vinyása SK/EN

Paulína Strečanská

Jóga a Diastáza

Pronájem

Neděle

16. 8.

Vinyasa CZ/EN

Tereza Berounská

Vinyasa CZ/EN

Tereza Berounská
Ceník, obchodní podmínky, zpracování osobních údajů
Provozovatel: Jóga Letná s.r.o., Dobrovského 20, Praha 7, IČ: 05957460

Hatha flow jóga na střeše NZM

Paulína Strečanská, 07:00 Pondělí 10. 8. 2020, 60 minut  

Díky mimořádné spolupráci Jóga Letná a Národního zemědělského muzea si můžeš přijít zacvičit na střechu NZM hned po východu slunce. Odměnou ti bude nejenom jógová praxe, ale také výhled na celou Prahu! Od Vítkova až po Pražský hrad.


S Mimořádným zážitkem jsou spojené speciální podmínky:

Na střechu půjdeme vždy všichni společně, sraz je 5-10 minut před začátkem lekce před hlavním vchodem muzea na schodech. Opozdilci se na lekci bohužel nedostanou, jelikož se nemohou po areálu pohybovat sami. Buďte prosím na čas :)

Rezervaci na hodinu lze zrušit nejpozději 25 hodin před jejím začátkem, z důvodu minimálního počtu účastníku na lekci.

V případně špatné předpovědi počasí lekci zrušíme, vám napíšeme email a kredity vám dorazí zpět na uživatelský účet.

Doražte prosím již převlečení a s vlastní podložkou. Na střeše nejsou šatny, sprchy. Toalety k dispozici jsou v 3.patře.

Na střechu přicházíte a odcházíte společně s lektorem. Není možné odejít z lekce dřív.

Multisport karty na tyto lekce neakceptujeme. Děkujeme moc za pochopení.


Mapa:


Popis lekce: Během lekce Hatha flow jógy, je čas dostatočne precítiť účinky ásán, prepojiť ich so svojim dychom, dostať sa hlbšie a objavovať. Najprv prebúdzame vnútorné teplo a stred tela pozdravmi slnka a následne prechádzame na vlnu striedavo ťažších a jednoduchších ásán. Snažíme sa vždy spolu nájsť ich správne prevedenie a tým tvoriť dlhodobý základ aj pre domácu prax. Základnými piliermi je krátka úvodná a dlhšia záverečná relaxácia celého tela. Dych nás sprevádza celou flow a postupne otvára ramená, hrudník, boky a naše srdce. Hodiny sú vhodné pre začiatočníkov aj pokročilých.

Vinyása

Martina Vocílková, 08:30 Pondělí 10. 8. 2020, 60 minut  

Lekci začneme propojením se se svým dechem a ukotvením se ve svém těle. Následně se necháme vést naší momentální energií, spojíme se svým středem, ze kterého necháme všechny ásány vycházet a intuitivně je budeme dynamickýcm způsobem propojovat do plynulého toku, kterým harmonicky vyladíme nejen své tělo, ale i mysl.

Lunch Jóga CZ/EN

Alžběta Husáková, 12:00 Pondělí 10. 8. 2020, 60 minut  

Během polední flow Vinyasy dobijeme baterky na další část dne, rozproudíme krev a energii v těle, a zároveň zklidníme mysl. Důraz je kladen na dech a vědomý pohyb, aby byl v souladu se schopnostmi každého studenta. Pojď zapomenout na starosti všechního dne a ponoř se na chvíli do dynamické flow, která nedovolí tvé mysli utíkat mimo podložku. Závěrem bude sladká relaxace a shavasana.

Jóga pro začátečníky CZ/EN

Adéla Ježková, 16:45 Pondělí 10. 8. 2020, 60 minut  

Moje hodina bude vhodná pro ty z vás, kteří se s jógou ještě nikdy nesetkali a nebo začínají. Naučím vás základní jogové pozice (asány), jak v nich správně dýchat, abyste se v každé pozici cítili příjemně. Budeme se pohybovat v souladu s dechem. Během této hodiny si protáhneme tělo rotacemi, předklonovými a záklonovými pozicemi a nezapomeneme ani na pozice obrácené. Hodinu zakončíme dechovým cvičením pranajámou a krátkou meditací. V šavásáně prohloubíme dech a nabereme energii spolu s éterickými oleji.

Jivamukti jóga CZ/EN

Petra Pikkelová, 18:00 Pondělí 10. 8. 2020, 60 minut  

Petra učí na této lekci dynamičtější vinyasu, při které klade důraz na spojení dechu s pohybem a to vše za doprovodu hudby, která jen umocňuje radost a prožitek při jógových ásanách. S pomocí hudby, zpěvu manter, meditace a vědomého dýchání - začneme postupně seřazovat tělo, duši a vědomí a tím vytvoříme vnitřní cestu k uzdravení a posílení. Při svých hodinách chce hlavně rozdávat radost a lásku, kterou ji jóga přináší.


EN: Petra teaches a more dynamic vinyasa, in which she emphasizes the connection between the breath and movement, all accompanied by music that only enhances the joy and experience of yoga asanas. With the help of music, chanting mantras, meditation and conscious breathing - we will gradually begin to align the body, soul and consciousness and thus create an inner path to healing and strengthening. During her classes, she mainly wants to give away the joy and love that yoga brings her.

✨ Lektor / Teacher: Petra P. Image

Jin jóga CZ

Tereza Velhartická, 19:15 Pondělí 10. 8. 2020, 60 minut  

linoucí se v duchu klidu, přináší meditativní účinek

Jin jóga se zaměřuje na protažení hluboko uložených struktur (pojivové tkáně, klouby, meridiány), čímž se liší od jógy jangové (posilují, protahující, dynamičtější). Po prvotním obrácení smyslů dovnitř, nalazení se na dech, přejdeme k jinovým ásanám, ve kterých budeme dle možností setrvávat až několik minut. Budete mít prostor k prozkoumání účinků pozic a pozorování pomalu se měnící odezvy těla na právě praktikovanou ásanu. Pohyby probíhají z velké části vsedě a vleže, cílem bude převážně oblast kyčlí, páteře a hrudníku. Vhodné pro všechny úrovně.


EN: Yin yoga, spilling in the spirit of calm, brings a meditative effect. It focuses on stretching deep-seated structures (connective tissues, joints, meridians), which makes it different from yang yoga (strengthening, stretching, more dynamic). After the initial turning the senses inward, finding the breath, we move on to other asanas, in which we will remain for several minutes if possible. You will have room to explore the effects of positions and observe the body's slowly changing response to the asana being practiced. The movements take place mostly sitting and lying down, the goal will be mainly the area of the hips, spine and chest. Suitable for all levels.

✨ Lektor / Teacher: Terka V.

Image

Vinyása

Tomáš Kořínek, 20:30 Pondělí 10. 8. 2020, 60 minut  

Dopřejte si trochu zdravého pohybu před spaním. Čeká vás večerní hodina dynamické vinyása jógy v pomalejším tempu zaměřená na uvolnění všeho zatuhlého. Po počátečním prohřátí kloubů a posílení svalů postupně zklidníme tělo i mysl a lekci zakončíme společnou relaxací, aby se nám dobře usínalo.


EN: Treat yourself by healthy exercise before bed time. An evening lesson of dynamic vinyasa yoga at a slower pace awaits you, aimed at releasing everything that is stiff. After the initial warming up of the joints and strengthening of the muscles, we will gradually calm the body and mind and end the lesson with a joint relaxation so that we fall asleep well.

✨ Lektor / Teacher: Tomáš K. Image

Flow jóga CZ/EN

Lenka Waisová, 07:00 Úterý 11. 8. 2020, 60 minut  

Lekce tradiční jógy s dechovými cvičeními, ásánami i relaxacemi, které pomohou naše tělo i mysl zcela probudit do nového dne. Každá lekce je připravena v souladu s ájurvédskými principy pro dosažení rovnováhy při změnách období i vzhledem k postavení měsíce. Lekce je vhodná i pro začátečníky


EN: Traditional yoga lessons with breathing exercises, asanas and relaxation, which will help us fully awaken our body and mind to a new day. Each lesson is prepared in accordance with Ayurvedic principles to achieve a balance with changes in the period and with respect to the position of the moon. The lesson is also suitable for beginners

✨ Lektor / Teacher: Lenka W.

Image

Hatha jóga na střeše NZM

Barbara Haráčová, 07:30 Úterý 11. 8. 2020, 60 minut  

Díky mimořádné spolupráci Jóga Letná a Národního zemědělského muzea si můžeš přijít zacvičit na střechu NZM hned po východu slunce. Odměnou ti bude nejenom jógová praxe, ale také výhled na celou Prahu! Od Vítkova až po Pražský hrad.


S Mimořádným zážitkem jsou spojené speciální podmínky:

Lekce probíhá od 7:30 - 8:30. Na střechu půjdeme vždy všichni společně, sraz je 7:20-7:25 před hlavním vchodem muzea na schodech. Opozdilci se na lekci bohužel nedostanou, jelikož se nemohou po areálu pohybovat sami. Buďte prosím na čas :)

Rezervaci na hodinu lze zrušit nejpozději 25 hodin před jejím začátkem, z důvodu minimálního počtu účastníku na lekci.

V případně špatné předpovědi počasí lekci zrušíme, vám napíšeme email a kredity vám dorazí zpět na uživatelský účet.

Doražte prosím již převlečení a s vlastní podložkou. Na střeše nejsou šatny, sprchy. Toalety k dispozici jsou v 3.patře.

Na střechu přicházíte a odcházíte společně s lektorem. Není možné odejít z lekce dřív.

Multisport karty na tyto lekce neakceptujeme. Děkujeme moc za pochopení.


Mapa:


Popis lekce: Ranní probuzení hatha jógou venku na střeše Zemědělského studia je krásným vstupem do celého dne. Naladíme se na svůj vždy přítomný klid, ale také na dech, který bude průvodcem pohybů během celé lekce. Postupně a s respektem probudíme, prodýcháme a posílíme celé tělo. Lekce ranní hatha jógy je vhodná pro každého, kdo vnímá (a respektuje) své tělo jak celek, a kdo vyhledává jógu pro její hluboké a obohacující účinky.

Vinyása CZ/EN

Petra Pikkelová, 08:15 Úterý 11. 8. 2020, 60 minut  

Lekce vinjása jógy nesoucí se na vlnách hravosti, radosti a plynule na sebe navazujících pozic propojených dechem, záměrem a hudbou. Přejdeme od jemného protažení k dynamice, uvolnění a budování přirozené vnitřní síly. Ranní lekce vás pozitivně nastartuje a zároveň přinese klid, uvolnění a sebevědomí k plnění úkolů nastávajícího dne.


EN: This vinyasa will be playful, bring you joy, intention and music. This morning lesson will restart you in a positive way and at the same time bring peace, relaxation and self-confidence to fulfill the tasks of the upcoming day.

✨ Lektor / Teacher: Petra P.

Image

Lunch jóga CZ/EN

Lenka Waisová, 12:00 Úterý 11. 8. 2020, 60 minut  

Během polední flow Vinyasy dobijeme baterky na další část dne, rozproudíme krev a energii v těle, a zároveň zklidníme mysl. Lekce začne meditací všímavosti, následuje dechové cvičení a dynamičtější sestava asán. Lekci zakončíme příjemnou relaxací. V lekci je kladen důraz na prožívání přítomného okamžiku a na kultivaci laskavé pozornosti ke svému tělu a mysli. Lekce je vhodná pro všechny úrovně.


EN: During the lunch flow of Vinyasa, we recharge our energy for the rest of the day, pump blood and energy in the body, and at the same time calm the mind. The lesson begins with mindfulness meditation, followed by breathing exercises and a more dynamic set of asanas. We will end the lesson with pleasant relaxation. The lesson emphasizes the experience of the present moment and the cultivation of kind attention to one's body and mind. Suitable for all levels.

✨ Lektor / Teacher: Terka H. Image

Vinyása CZ/EN

Alžběta Husáková, 17:00 Úterý 11. 8. 2020, 60 minut  

Úvodní meditací zaměříme pozornost k našemu vnitřnímu já, k moudrosti, která je v nás ukrytá a pomocí plného jógového dechu připravíme své tělo i mysl na ásanovou praxi. Po jemném úvodním protažení následuje někdy dynamická, jindy klidnější, někdy silovější, jindy jemnější praxe, která bude pracovat jak s celým tělem, tak naší myslí. Budeme hledat sílu, rovnováhu, flexibilitu a schopnost překonávat sami sebe, přesto vždy s respektem a laskavostí k sobě samým. Každý pohyb spojíme s dechem a v rytmu hudby proplujeme až k závěrečné šavásaně.

Yogalates CZ/EN

Alexandra Gálová, 18:15 Úterý 11. 8. 2020, 60 minut  

Vyzkoušejte účinné spojení jógy a pilates! Dokonalé propojení východní a západní civilizace. Proč? Abyste zlepšili svůj zdravotní stav, zpevnili tělo, uklidnili mysl a rozesmáli své srdce. Cvičení inspirované americkou lektorkou Louise Solomon, doprovázené příjemnou lounge muzikou vás příjemně naladí do nového dne. Připomeneme si důležitost dechu a jeho plynutí, v souladu s pohybem, protože pohyb je život. Dech je život. A čím vědoměji ho prožíváme, tím skutečnější sme. The classes are both in Czech & English. Vhodné i pro začátečníky.

Hatha jóga pro začatečníky

Alexandra Gálová, 19:30 Úterý 11. 8. 2020, 60 minut  

Tato lekce je ideální pro začátečníky jako úvod do celostní praxe jógy. Soustředíme se na základy; dýchání (pranayama), správné provedení pozic a zaměření pozornosti dovnitř (pratyahara). Každý týden se pověnujeme jinému tématu a jiné skupině ásan a prozkoumáme i jejich hlubší účinky na energetická centra těla, na náš nervový systém a naší duši. Začátečníci se zde nemusí stydět a pokročilí jogíni si mohou přijít pro prohloubení svých znalostí i ásan – každá má několik těžších stupňů (krama), do kterých se postupně můžeme dostávat.

✨ Lektor: Andrea K.

Image

Hatha jóga CZ/EN

Lenka Waisová, 07:00 Středa 12. 8. 2020, 60 minut  

Na lekci Ranní hatha jógy společně přivítáme den dechovým cvičením a pozdravem slunce, následovaném sledem klasický hatha jógových pozic pro hloubkové probuzení všech systémů našeho těla i mysli. V následné relaxaci zklidníte své tělo a zkoncentrujete svou mysl do celého dne. Vhodné pro začátečníky.

Vinyása CZ/EN

Lenka Waisová, 08:15 Středa 12. 8. 2020, 60 minut  

Lekce jsou inspirované ashtanga a vinyasa jógou. I přes dynamické tempo jsou ale naše pohyby neuspěchané, kontrolované a správně a bezpečně provedené. Díky pevnému dechu ujjayi prožijeme ásany i přechody mezi nimi vědomě. V pohybu i ve výdržích budeme hledat rovnováhu mezi sílou a lehkostí, snahou a odevzdaností, vážností a nadhledem! Postupně se budeme propracovávát i k náročnějším ásánám, ale vždy budou možné modifikace, neboli předcházející varianty. Pro každého, kdo má svou pravidelnou jógovou praxi.

Babyoga

Pronájem, 09:45 Středa 12. 8. 2020, 165 minut

Hatha jóga CZ/EN

Barbara Haráčová, 16:40 Středa 12. 8. 2020, 60 minut  

Název hatha jóga v sobě, mimo jiné, nese význam slunce a měsíc, jang a jin, tedy energie nabuzující a energie zklidňující. Lekce hatha jógy v sobě nesou oba tyto aspekty. V pozicích se zaměřujeme na jejich zdravé provedení, aby tělo nebojovalo předem prohraný boj s gravitací či samo se sebou. Jen potom je ásana pozvánkou pro dech, je pevná a zároveň uvolněná. Po úvodním uvnitřnění a vnímání dechu naladíme tělo na ásany prostřednictvím průpravných cvičení. Během ásan i průpravných cvičení je po celou dobu pozornost kladena na dech. Závěr lekce patří delší řízené relaxaci, po které následuje dechové cvičení. V rámci lekcí pracujeme také se zvukem, nedílnou součástí lekce jsou jógové pomůcky. Pro své pomalé tempo a možnost používat jógové pomůcky je lekce vhodná pro jogíny všech kategorií, každý si najde svou míru náročnosti.

Vinyasa CZ/EN

Alžběta Husáková, 18:00 Středa 12. 8. 2020, 60 minut  

Plynulá (někdy i lehce náročná) vinyasa je báječným způsobem, jak začít ráno. Zaměření na mysl, budování síly a flexibility. Můžete očekávat zahřátí s pozdravy slunci, pár balančních pozicí a zakončení sladkou savasanou! Vhodné pro všechny jogíny a jogínky, kterým nevadí občas v nějaké balanci zavrávorat!


EN: This fun, flowing (and sometimes sweaty) vinyasa class is the perfect way to kick start your morning with a blast of energy. Focusing the mind, building strength and flexibility and leaving you physically content and mentally nourished. You can always expect a nice warm up with some sun salutations, going onto balances, finishing off with a nice cool down and sweet, sweet shavasana! Open to all levels as long as you happy to get stuck in and wobble here and there!

✨ Lektor / Teacher: Alžběta H.

Image

Jin Jóga CZ/EN

Alžběta Husáková, 19:30 Středa 12. 8. 2020, 60 minut  

linoucí se v duchu klidu přináší meditativní účinek

Jin jóga se zaměřuje na protažení hluboko uložených struktur (pojivové tkáně, klouby, meridiány), čímž se liší od jógy jangové (posilují, protahující, dynamičtější). Po prvotním obrácení smyslů dovnitř, nalazení se na dech, přejdeme k jinovým ásanám, ve kterých budeme dle možností setrvávat až několik minut. Budete mít prostor k prozkoumání účinků pozic a pozorování pomalu se měnící odezvy těla na právě praktikovanou ásanu. Pohyby probíhají z velké části vsedě a vleže, cílem bude převážně oblast kyčlí, páteře a hrudníku. Vhodné pro všechny úrovně.


EN: Yin yoga, spilling in the spirit of calm, brings a meditative effect. It focuses on stretching deep-seated structures (connective tissues, joints, meridians), which makes it different from yang yoga (strengthening, stretching, more dynamic). After the initial turning the senses inward, finding the breath, we move on to other asanas, in which we will remain for several minutes if possible. You will have room to explore the effects of positions and observe the body's slowly changing response to the asana being practiced. The movements take place mostly sitting and lying down, the goal will be mainly the area of the hips, spine and chest. Suitable for all levels.

✨ Lektor /Teacher: Simona H.

Image

Hatha jóga CZ/EN

Lenka Waisová, 20:40 Středa 12. 8. 2020, 60 minut  

Večerní hodina Hatha jógy plyne v příjemném, relaxačním tempu. Sled pozic je inspirovaný učením Swami Sivanandy a za pomoci ásán, pránajámy a relaxace se lidem snažím představit kouzlo vědomě praktikované jógy. Vodné i pro začátečníky.

Hatha flow SK/EN

Paulína Strečanská, 06:50 Čtvrtek 13. 8. 2020, 60 minut  

Během lekce Hatha flow jógy, je čas dostatočne precítiť účinky ásán, prepojiť ich so svojim dychom, dostať sa hlbšie a objavovať. Najprv prebúdzame vnútorné teplo a stred tela pozdravmi slnka a následne prechádzame na vlnu striedavo ťažších a jednoduchších ásán. Snažíme sa vždy spolu nájsť ich správne prevedenie a tým tvoriť dlhodobý základ aj pre domácu prax. Základnými piliermi je krátka úvodná a dlhšia záverečná relaxácia celého tela. Dych nás sprevádza celou flow a postupne otvára ramená, hrudník, boky a naše srdce. Hodiny sú vhodné pre začiatočníkov aj pokročilých.

Jivamukti jóga na střeše NZM

Petra Pikkelová, 07:30 Čtvrtek 13. 8. 2020, 60 minut  

Díky mimořádné spolupráci Jóga Letná a Národního zemědělského muzea si můžeš přijít zacvičit na střechu NZM hned po východu slunce. Odměnou ti bude nejenom jógová praxe, ale také výhled na celou Prahu! Od Vítkova až po Pražský hrad.


S Mimořádným zážitkem jsou spojené speciální podmínky:

Na střechu půjdeme vždy všichni společně, sraz je 5-10 minut před začátkem lekce před hlavním vchodem muzea na schodech. Opozdilci se na lekci bohužel nedostanou, jelikož se nemohou po areálu pohybovat sami. Buďte prosím na čas :)

Rezervaci na hodinu lze zrušit nejpozději 25 hodin před jejím začátkem, z důvodu minimálního počtu účastníku na lekci.

V případně špatné předpovědi počasí lekci zrušíme, vám napíšeme email a kredity vám dorazí zpět na uživatelský účet.

Doražte prosím již převlečení a s vlastní podložkou. Na střeše nejsou šatny, sprchy. Toalety k dispozici jsou v 3.patře.

Na střechu přicházíte a odcházíte společně s lektorem. Není možné odejít z lekce dřív.

Multisport karty na tyto lekce neakceptujeme. Děkujeme moc za pochopení.


Mapa:


Popis lekce: Petra učí na této lekci dynamičtější vinyasu, při které klade důraz na spojení dechu s pohybem a to vše za doprovodu hudby, která jen umocňuje radost a prožitek při jógových ásanách. S pomocí hudby, zpěvu manter, meditace a vědomého dýchání - začneme postupně seřazovat tělo, duši a vědomí a tím vytvoříme vnitřní cestu k uzdravení a posílení. Při svých hodinách chce hlavně rozdávat radost a lásku, kterou ji jóga přináší.

Hatha jóga CZ/EN

Tereza Berounská, 08:00 Čtvrtek 13. 8. 2020, 60 minut  

Slovem „Hatha“ v názvu se nenech zmást! Hatha tu není synonymem k jemné józe :) Z hatha jógy vycházejí všechny ostatní posturální styly jógy. Hatha je původním označení tělesno-jemněhmotné, protiklady scelující praxe; „Ha“ zastupuje energii slunce, snahu, yang a „tha“ zastupuje měsíc, stažení a yin kvality. Díky hatha józe dnes známe všechny ty krkolomé ásany, návody ke koncentraci a meditaci, pranajámu. V tomto duchu hodina obsahuje: mikrorozcvičku, pozdravy slunce, silové, záklonové, inverzní a hluboce protahující ásany. Používáme drišti, mulabandu, dech ujjayi. Lekce není vhodná pro úplné začátečníky. Velmi pokročilým ráda pomohu do finálních kram (pozic).

Lunch jóga CZ/EN

Barbara Haráčová, 12:00 Čtvrtek 13. 8. 2020, 60 minut  

Jemně dynamická flow hatha jógy je vedena v plynulém, pomalejším, tempu. Budete vedeni k tomu zaujímat ásany vědomě dle vrozených vzorců pohybu a tím objevovat a využívat vnitřní pohybovou inteligenci, což činí pozice energeticky úspornými, pevnými, tedy posilujícími, ale zároveň pružnými a protahujícími. Pozvolné tempo lekce poskytuje cvičícím možnost hluboké pozornosti a plného jógového dechu. Lekce vás příjemně protáhne po první polovině dne a přinese potřebnou energii pro tu druhou.


EN: Gently dynamic flow of Hatha yoga is conducted in a smooth, slower pace. You will be led to take the asanas consciously according to innate patterns of movement and thus discover and use the inner movement intelligence, which makes the positions energy-saving, strong but at the same time flexible. It gives the practitioners the opportunity for deep attention and full yoga breath. The lesson will pleasantly stretch you after the first half of the day and bring you the necessary energy for the second.

✨ Lektor / Teacher: Barbara H.

Image

Vinyása CZ/EN

Tomáš Helbig, 17:00 Čtvrtek 13. 8. 2020, 60 minut  

Sekvence sestavená tak, aby se vaše páteř otáčela do všech možných i nemožných směrů. Vychází z sestavy Ashtanga Vinyasa jógy. V poměrně rychlém tempu, ve společnosti krůpějí potu, tak nabouráte svoje limity. Nádech, výdech ... Jste připraveni? Lekce je vhodná pro pokročilé jogíny.


EN: A sequence compiled so that your spine rotates in all possible and impossible directions. It is based on the Ashtanga Vinyasa yoga sequence. At a relatively fast pace, sweat drips in the company, so you break your limits. Inhale, exhale ... Are you ready? The lesson is suitable for advanced yogis.

✨ Lektor / Teacher: Tomáš H.

Image

Jóga pro začátečníky (CZ)

Martina Vocílková, 18:15 Čtvrtek 13. 8. 2020, 60 minut  

Jsi úplný či věčný začátečník? Pokud ano - tato lekce je pro tebe. V úvodu se vždy učíme obrácení smyslů dovnitř a zklidnění mysli, po kterém se v každé lekci věnujeme nácviku plného jógového dechu, jenž je alfou omegou (nejen) jógy. Na hodině se učíme vnímat své tělo, používat jej v souladu s dechem. V rámci základních ásan se učíme osvojení pohybů jako přechod ze stoje do hlubokého předklonu s rovnými zády či skrz rolování páteře, jak během vzpažení nezapojovat ramena a lopatky směrem vzhůru, práci s hrudníkem a žebry a mnoho dalších. Každá lekce je zakončena řízenou relaxací.

✨ Lektor: Martina V.

Image

Sleep well yoga CZ/EN

Alžběta Husáková, 19:30 Čtvrtek 13. 8. 2020, 60 minut  

Potěšíme páteř pobybem do všech stran a směrů - překlony, záklony, rotace a úklony do strany. Najdeme si čas se zastavit, nadechnout, a vědomně se protáhnout.

Vhodné pro začátečníky a pro všechny kdo si po celém dni chtějí vytvořit prostor v mysli i tělu a připravit se na kvalitní spánek.


Let’s make our spine happy and free! We will achieve this by flexion, extension, rotation and side bending of the spine. Together, we will find space in the body and the mind.

Suitable for beginners and everyone else who wants to find a little bit of peace and quiet, recoup some energy and get ready for blissful sleep.

✨ Lektor / Teacher: Alžběta H.

Image

Vinyása na střeše NZM

Simona Hrušková, 07:00 Pátek 14. 8. 2020, 60 minut  

Díky mimořádné spolupráci Jóga Letná a Národního zemědělského muzea si můžeš přijít zacvičit na střechu NZM hned po východu slunce. Odměnou ti bude nejenom jógová praxe, ale také výhled na celou Prahu! Od Vítkova až po Pražský hrad.


S Mimořádným zážitkem jsou spojené speciální podmínky:

Na střechu půjdeme vždy všichni společně, sraz je 5-10 minut před začátkem lekce před hlavním vchodem muzea na schodech. Opozdilci se na lekci bohužel nedostanou, jelikož se nemohou po areálu pohybovat sami. Buďte prosím na čas :)

Rezervaci na hodinu lze zrušit nejpozději 25 hodin před jejím začátkem, z důvodu minimálního počtu účastníku na lekci.

V případně špatné předpovědi počasí lekci zrušíme, vám napíšeme email a kredity vám dorazí zpět na uživatelský účet.

Doražte prosím již převlečení a s vlastní podložkou. Na střeše nejsou šatny, sprchy. Toalety k dispozici jsou v 3.patře.

Na střechu přicházíte a odcházíte společně s lektorem. Není možné odejít z lekce dřív.

Multisport karty na tyto lekce neakceptujeme. Děkujeme moc za pochopení.


Mapa:


Popis lekce: Lekce jsou inspirované ashtanga a vinyasa jógou. I přes dynamické tempo jsou ale naše pohyby neuspěchané, kontrolované a správně a bezpečně provedené. Díky pevnému dechu ujjayi prožijeme ásany i přechody mezi nimi vědomě. V pohybu i ve výdržích budeme hledat rovnováhu mezi sílou a lehkostí, snahou a odevzdaností, vážností a nadhledem! Postupně se budeme propracovávát i k náročnějším ásánám, ale vždy budou možné modifikace, neboli předcházející varianty. Pro každého, kdo má svou pravidelnou jógovou praxi.

Vinyása CZ/EN

Tomáš Helbig, 07:00 Pátek 14. 8. 2020, 60 minut  

Vinjása jóga plná tvořivých ásan, které vás posílí, jak duševně, tak i fyzicky.

Lekce jsou určeny pro všechny, tedy i pro ty, kteří se s jógou jako takovou seznámí poprvé. Pro ty, kteří by se rádi ve své praxi posunuli hlouběji, nabízím sestavu pokročilých ásan.

Yogalates CZ/EN

Alexandra Gálová, 08:15 Pátek 14. 8. 2020, 60 minut  

Vyzkoušejte účinné spojení jógy a pilates! Dokonalé propojení východní a západní civilizace. Proč? Abyste zlepšili svůj zdravotní stav, zpevnili tělo, uklidnili mysl a rozesmáli své srdce. Cvičení inspirované americkou lektorkou Louise Solomon, doprovázené příjemnou lounge muzikou vás příjemně naladí do nového dne. Připomeneme si důležitost dechu a jeho plynutí, v souladu s pohybem, protože pohyb je život. Dech je život. A čím vědoměji ho prožíváme, tím skutečnější sme. The classes are both in Czech & English. Vhodné i pro začátečníky.

Lunch vinyása CZ/EN

Alžběta Husáková, 12:00 Pátek 14. 8. 2020, 60 minut  

Polední probuzení a nabuzení na víkend. Můžete se těšit na pozdravy slunce, možná balanc na nohou nebo rukou a závěrečná relaxace vás nemine! Lekce pro každého kdo má chuť se zahřát, protáhnout a možná se i lehce zapotit.


EN: Noon waking up and energizing for the weekend. You can look forward to Sun salutations, maybe a balance on your feet or hands and the final relaxation will not miss you! Lessons for anyone who wants to warm up, stretch and maybe sweat a little.

✨ Lektor / Teacher: Alžběta H.

Image

Aroma Jin Jóga CZ/EN

Lenka Mydlová, 16:30 Pátek 14. 8. 2020, 60 minut  

Pokud s tebou rezonuje jóga, meditace a mindfullness, sedne ti i jin jóga. Ve fyzicky nenáročných pozicích vsedě nebo vleže zůstaneme několik minut, abychom během nich zdravě posílili klouby, šlachy, vazy a fascie, které při aktivním pohybu zpravidla opomíjíme. Jin jóga tak vhodně doplňuje dynamičtější (jangový) pohyb: jógu, běhání, plavání, fitko nebo na cokoliv dalšího si vzpomeneš. Jin jóga se dá také vnímat jako aktivní meditace. V pozicích budeme mít dost času všímat si, co se děje v našem těle, ale také v hlavě a jak na to reagujeme. Lekci si navíc provoníme esenciálním olejem, ať je nám dobře a všímavost rozšíříme o další rozměr.


EN: In physically undemanding positions, we sit or lie down for a few minutes to healthy strengthen the joints, tendons, ligaments and fascia, which we usually neglect during active movement. Yin yoga complements a more dynamic (yang) movement: yoga, running, swimming, fitness or anything else you can think of. Yin yoga can also be seen as active meditation. In positions, we will have plenty of time to notice what is happening in our body, but also in the head and how we react to it. In addition, we will perfume the lesson with essential oil , so that we are well and expand our mindfulness by another dimension.

✨ Lektor / Teacher: Lenka M.

Image

Jóga pro zdravá záda (CZ)

Martina Vocílková, 17:45 Pátek 14. 8. 2020, 60 minut  

Jemné cvičení zaměřené na protažení zad a posílení zádových svalů, které vám bude sloužit jako prevence proti jejich bolesti. Vhodné pro úplné začátečníky, seniory a všechny, kteří mají sedavé zaměstnání a způsob života.

✨ Lektor: Martina V.

Image

Vinyása SK/EN

Paulína Strečanská, 08:45 Sobota 15. 8. 2020, 60 minut  

Pranajáma, rozehřátí, jádro praxe, pokročilejší asána, závěrečné asány a na konec voňavá relaxace. Hodina půl promyšleného pohybu s konkrétním záměrem - proniknout hloubš ve své pravidelné praxi. Víc času přináší větší prostor pro dostateční přípravu a vysvětlení ásan. Vrcholem jsou často na oko pokročilejší asány, ke kterým najdeme cestu se zachováním ,,shtira sukha asanam". Poznatek a prožitek si tak odnášíme do své vlastní praxe, limity pozorujeme a s nadhledem si je určujeme sami. Vhodné pro mírně pokročilé a pokročilé.


EN: Pranayama, warming up, the core of practice, more advanced asanas, final asanas and relaxation. An hour of half-thought-out movement with a specific intention - to go deeper into your regular practice. More time brings more space for sufficient preparation and explanation of asanas. The highlight is often the more advanced asanas to the eye, to which we find a way with the preservation of "shtira sukha asanam". We thus take knowledge and experience into our own practice, we observe the limits and determine them ourselves with a view. Suitable for intermediate and advanced.

✨ Lektor / Teacher: Paulína S.

Image

Jóga a Diastáza

Pronájem, 10:00 Sobota 15. 8. 2020, 60 minut  

více info na: yogasannou@seznam.cz pronájem

Vinyasa CZ/EN

Tereza Berounská, 09:00 Neděle 16. 8. 2020, 90 minut  

Probudíme naše svaly a rozproudíme v sobě energii. Osvěžíme svá těla pohybem klidným i dynamickým a připravíme se na start do nového pracovního týdne. Na vlně dechu a pohybu uvolníme naše tělo od ztuhlostí a naši mysl od zbytečného přemýšlení.


EN: We awaken our muscles and energize ourselves. We will refresh our bodies with calm and dynamic movement and prepare for the start of a new working week. On the wave of breathing and movement, we release our body from stiffness and our mind from unnecessary thinking.

✨ Lektor / Teacher: Tereza B.

Image

Volných míst: 11

Vinyasa CZ/EN

Tereza Berounská, 19:00 Neděle 16. 8. 2020, 90 minut  

Probudíme naše svaly a rozproudíme v sobě energii. Osvěžíme svá těla pohybem klidným i dynamickým a připravíme se na start do nového pracovního týdne. Na vlně dechu a pohybu uvolníme naše tělo od ztuhlostí a naši mysl od zbytečného přemýšlení.


EN: We awaken our muscles and energize ourselves. We will refresh our bodies with calm and dynamic movement and prepare for the start of a new working week. On the wave of breathing and movement, we release our body from stiffness and our mind from unnecessary thinking.

✨ Lektor / Teacher: Tereza B.

Image

Volných míst: 11