Jsou lekce plné? Zkuste to u nás v Jóga Vinohrady!

Pondělí

6. 7.

Vinyása CZ/EN

Helča Nehasilová

Lunch Jóga CZ/EN

Tereza Berounská

Jivamukti jóga CZ/EN

Petra Pikkelová

Jin jóga CZ

Lenka Waisová

Vinyása

Tomáš Kořínek

Úterý

7. 7.

Flow jóga CZ/EN

Lenka Waisová

Vinyása na střeše NZM

Alžběta Husáková

Vinyása CZ/EN

Petra Pikkelová

Lunch jóga CZ/EN

Tereza Hausmanová

Vinyása CZ/EN

Alžběta Husáková

Jivamukti jóga CZ/EN

Petra Pikkelová

Hatha jóga pro začatečníky

Andrea Kepková

Vinjása CZ/EN

Andrea Kepková

Středa

8. 7.

Hatha jóga CZ

Martina Vocílková

Vinyása CZ/EN

Simona Hrušková

Babyoga

Pronájem

Vinyasa CZ/EN

Alžběta Husáková

Vinyása CZ/EN

Simona Hrušková

Jin Jóga CZ/EN

Simona Hrušková

Hatha jóga CZ

Martina Vocílková

Čtvrtek

9. 7.

Hatha jóga CZ/EN

Andrea Kepková

Hatha jóga na střeše NZM

Barbara Haráčová

Vinjása CZ/EN

Andrea Kepková

Lunch jóga CZ/EN

Barbara Haráčová

Vinyása

Martina Vocílková

Jóga pro začátečníky (CZ)

Martina Vocílková

Sleep well yoga CZ/EN

Alžběta Husáková

Pátek

10. 7.

Vinyása na střeše NZM

Tereza Berounská

Vinyása CZ/EN

Tereza Velhartická

Vinyasa CZ/EN

Alžběta Husáková

Lunch vinyása CZ/EN

Alžběta Husáková

Aroma Jin Jóga CZ/EN

Lenka Mydlová

Jóga pro zdravá záda (CZ)

Martina Vocílková

Sobota

11. 7.

Hatha jóga CZ/EN

Barbara Haráčová

Neděle

12. 7.

Vinyása SK/EN

Paulína Strečanská

Vinyasa CZ/EN

Tereza Berounská
Ceník, obchodní podmínky, zpracování osobních údajů
Provozovatel: Jóga Letná s.r.o., Dobrovského 20, Praha 7, IČ: 05957460

Vinyása CZ/EN

Helča Nehasilová, 08:30 Pondělí 6. 7. 2020, 60 minut  

ranní jógová rutina

Začátek lekce odstartujeme krátkou meditací. Společně se naladíme na hodinu, která bude pokračovat jemným rozehřátím těla, aby vyvrcholila v pozdravy slunci, které nás nabijí dostatečnou energií na start nového týdne. Konec lekce je vždy věnován relaxaci pomocí různých jógových metod. Každá hodina je trochu jiná, ale v něčem trochu stejná. Doražte, pokud chcete nastartovat svůj týden pozitivně a úspěšně. Lekce je vhodná jak pro začátečníky, tak pro pokročilejší.

✨ Lektor: Helča


EN: I would also call this lesson a morning yoga routine. We start the lesson with a short meditation. Together, we will tune in to a lesson that will continue to gently stretching and warming the body to culminate in several sun salutations, which will give us with enough energy to start the new week. The end of the lesson is always dedicated to relaxation using various yoga techniques. Every class is a little different, but a bit the same. Arrive if you want to start your week positively and successfully. The lesson is suitable for both beginners and advanced.

✨ Teacher: Helča

Image

Lunch Jóga CZ/EN

Tereza Berounská, 12:00 Pondělí 6. 7. 2020, 60 minut  

Během polední flow Vinyasy dobijeme baterky na další část dne, rozproudíme krev a energii v těle, a zároveň zklidníme mysl. Důraz je kladen na dech a vědomý pohyb, aby byl v souladu se schopnostmi každého studenta. Pojď zapomenout na starosti všechního dne a ponoř se na chvíli do dynamické flow, která nedovolí tvé mysli utíkat mimo podložku. Závěrem bude sladká relaxace a shavasana.

Jivamukti jóga CZ/EN

Petra Pikkelová, 18:00 Pondělí 6. 7. 2020, 60 minut  

Petra učí na této lekci dynamičtější vinyasu, při které klade důraz na spojení dechu s pohybem a to vše za doprovodu hudby, která jen umocňuje radost a prožitek při jógových ásanách. S pomocí hudby, zpěvu manter, meditace a vědomého dýchání - začneme postupně seřazovat tělo, duši a vědomí a tím vytvoříme vnitřní cestu k uzdravení a posílení. Při svých hodinách chce hlavně rozdávat radost a lásku, kterou ji jóga přináší.


EN: Petra teaches a more dynamic vinyasa, in which she emphasizes the connection between the breath and movement, all accompanied by music that only enhances the joy and experience of yoga asanas. With the help of music, chanting mantras, meditation and conscious breathing - we will gradually begin to align the body, soul and consciousness and thus create an inner path to healing and strengthening. During her classes, she mainly wants to give away the joy and love that yoga brings her.

✨ Lektor / Teacher: Petra P. Image

Jin jóga CZ

Lenka Waisová, 19:15 Pondělí 6. 7. 2020, 60 minut  

linoucí se v duchu klidu, přináší meditativní účinek

Jin jóga se zaměřuje na protažení hluboko uložených struktur (pojivové tkáně, klouby, meridiány), čímž se liší od jógy jangové (posilují, protahující, dynamičtější). Po prvotním obrácení smyslů dovnitř, nalazení se na dech, přejdeme k jinovým ásanám, ve kterých budeme dle možností setrvávat až několik minut. Budete mít prostor k prozkoumání účinků pozic a pozorování pomalu se měnící odezvy těla na právě praktikovanou ásanu. Pohyby probíhají z velké části vsedě a vleže, cílem bude převážně oblast kyčlí, páteře a hrudníku. Vhodné pro všechny úrovně.


EN: Yin yoga, spilling in the spirit of calm, brings a meditative effect. It focuses on stretching deep-seated structures (connective tissues, joints, meridians), which makes it different from yang yoga (strengthening, stretching, more dynamic). After the initial turning the senses inward, finding the breath, we move on to other asanas, in which we will remain for several minutes if possible. You will have room to explore the effects of positions and observe the body's slowly changing response to the asana being practiced. The movements take place mostly sitting and lying down, the goal will be mainly the area of the hips, spine and chest. Suitable for all levels.

✨ Lektor / Teacher: Terka V.

Image

Vinyása

Tomáš Kořínek, 20:30 Pondělí 6. 7. 2020, 60 minut  

Dopřejte si trochu zdravého pohybu před spaním. Čeká vás večerní hodina dynamické vinyása jógy v pomalejším tempu zaměřená na uvolnění všeho zatuhlého. Po počátečním prohřátí kloubů a posílení svalů postupně zklidníme tělo i mysl a lekci zakončíme společnou relaxací, aby se nám dobře usínalo.


EN: Treat yourself by healthy exercise before bed time. An evening lesson of dynamic vinyasa yoga at a slower pace awaits you, aimed at releasing everything that is stiff. After the initial warming up of the joints and strengthening of the muscles, we will gradually calm the body and mind and end the lesson with a joint relaxation so that we fall asleep well.

✨ Lektor / Teacher: Tomáš K. Image

Flow jóga CZ/EN

Lenka Waisová, 07:00 Úterý 7. 7. 2020, 60 minut  

Lekce tradiční jógy s dechovými cvičeními, ásánami i relaxacemi, které pomohou naše tělo i mysl zcela probudit do nového dne. Každá lekce je připravena v souladu s ájurvédskými principy pro dosažení rovnováhy při změnách období i vzhledem k postavení měsíce. Lekce je vhodná i pro začátečníky


EN: Traditional yoga lessons with breathing exercises, asanas and relaxation, which will help us fully awaken our body and mind to a new day. Each lesson is prepared in accordance with Ayurvedic principles to achieve a balance with changes in the period and with respect to the position of the moon. The lesson is also suitable for beginners

✨ Lektor / Teacher: Lenka W.

Image

Vinyása na střeše NZM

Alžběta Husáková, 07:30 Úterý 7. 7. 2020, 60 minut  

Díky mimořádné spolupráci Jóga Letná a Národního zemědělského muzea si můžeš přijít zacvičit na střechu NZM hned po východu slunce. Odměnou ti bude nejenom jógová praxe, ale také výhled na celou Prahu! Od Vítkova až po Pražský hrad.


S Mimořádným zážitkem jsou spojené speciální podmínky:

Lekce probíhá od 7:30 - 8:30. Na střechu půjdeme vždy všichni společně, sraz je 7:20-7:25 před hlavním vchodem muzea na schodech. Opozdilci se na lekci bohužel nedostanou, jelikož se nemohou po areálu pohybovat sami. Buďte prosím na čas :)

Rezervaci na hodinu lze zrušit nejpozději 25 hodin před jejím začátkem, z důvodu minimálního počtu účastníku na lekci.

V případně špatné předpovědi počasí lekci zrušíme, vám napíšeme email a kredity vám dorazí zpět na uživatelský účet.

Doražte prosím již převlečení a s vlastní podložkou. Na střeše nejsou šatny, sprchy. Toalety k dispozici jsou v 3.patře.

Na střechu přicházíte a odcházíte společně s lektorem. Není možné odejít z lekce dřív.

Multisport karty na tyto lekce neakceptujeme. Děkujeme moc za pochopení.


Mapa:


Popis lekce: Plynulá (a někdy i lehce upocená) vinyasa je báječným způsobem, jak začít ráno. Zaměření na mysl, budování síly a flexibility.

Budeme dýchat a k dechu připojovat sekvence pohybů. Můžete očekávat zahřátí s pozdravy slunci, pár balančních pozicí a zakončení sladkou savasanou!

Vinyása CZ/EN

Petra Pikkelová, 08:15 Úterý 7. 7. 2020, 60 minut  

Lekce vinjása jógy nesoucí se na vlnách hravosti, radosti a plynule na sebe navazujících pozic propojených dechem, záměrem a hudbou. Přejdeme od jemného protažení k dynamice, uvolnění a budování přirozené vnitřní síly. Ranní lekce vás pozitivně nastartuje a zároveň přinese klid, uvolnění a sebevědomí k plnění úkolů nastávajícího dne.


EN: This vinyasa will be playful, bring you joy, intention and music. This morning lesson will restart you in a positive way and at the same time bring peace, relaxation and self-confidence to fulfill the tasks of the upcoming day.

✨ Lektor / Teacher: Petra P.

Image

Lunch jóga CZ/EN

Tereza Hausmanová, 12:00 Úterý 7. 7. 2020, 60 minut  

Během polední flow Vinyasy dobijeme baterky na další část dne, rozproudíme krev a energii v těle, a zároveň zklidníme mysl. Lekce začne meditací všímavosti, následuje dechové cvičení a dynamičtější sestava asán. Lekci zakončíme příjemnou relaxací. V lekci je kladen důraz na prožívání přítomného okamžiku a na kultivaci laskavé pozornosti ke svému tělu a mysli. Lekce je vhodná pro všechny úrovně.


EN: During the lunch flow of Vinyasa, we recharge our energy for the rest of the day, pump blood and energy in the body, and at the same time calm the mind. The lesson begins with mindfulness meditation, followed by breathing exercises and a more dynamic set of asanas. We will end the lesson with pleasant relaxation. The lesson emphasizes the experience of the present moment and the cultivation of kind attention to one's body and mind. Suitable for all levels.

✨ Lektor / Teacher: Terka H. Image

Vinyása CZ/EN

Alžběta Husáková, 17:00 Úterý 7. 7. 2020, 60 minut  

Úvodní meditací zaměříme pozornost k našemu vnitřnímu já, k moudrosti, která je v nás ukrytá a pomocí plného jógového dechu připravíme své tělo i mysl na ásanovou praxi. Po jemném úvodním protažení následuje někdy dynamická, jindy klidnější, někdy silovější, jindy jemnější praxe, která bude pracovat jak s celým tělem, tak naší myslí. Budeme hledat sílu, rovnováhu, flexibilitu a schopnost překonávat sami sebe, přesto vždy s respektem a laskavostí k sobě samým. Každý pohyb spojíme s dechem a v rytmu hudby proplujeme až k závěrečné šavásaně.

Jivamukti jóga CZ/EN

Petra Pikkelová, 18:15 Úterý 7. 7. 2020, 60 minut  

Petra učí na této lekci dynamičtější vinyasu, při které klade důraz na spojení dechu s pohybem a to vše za doprovodu hudby, která jen umocňuje radost a prožitek při jógových ásanách. S pomocí hudby, zpěvu manter, meditace a vědomého dýchání - začneme postupně seřazovat tělo, duši a vědomí a tím vytvoříme vnitřní cestu k uzdravení a posílení. Při svých hodinách chce hlavně rozdávat radost a lásku, kterou ji jóga přináší.


EN: Petra teaches a more dynamic vinyasa, in which she emphasizes the connection between the breath and movement, all accompanied by music that only enhances the joy and experience of yoga asanas. With the help of music, chanting mantras, meditation and conscious breathing - we will gradually begin to align the body, soul and consciousness and thus create an inner path to healing and strengthening. During her classes, she mainly wants to give away the joy and love that yoga brings her.

✨ Lektor / Teacher: Petra P. Image

Hatha jóga pro začatečníky

Andrea Kepková, 19:30 Úterý 7. 7. 2020, 60 minut  

Tato lekce je ideální pro začátečníky jako úvod do celostní praxe jógy. Soustředíme se na základy; dýchání (pranayama), správné provedení pozic a zaměření pozornosti dovnitř (pratyahara). Každý týden se pověnujeme jinému tématu a jiné skupině ásan a prozkoumáme i jejich hlubší účinky na energetická centra těla, na náš nervový systém a naší duši. Začátečníci se zde nemusí stydět a pokročilí jogíni si mohou přijít pro prohloubení svých znalostí i ásan – každá má několik těžších stupňů (krama), do kterých se postupně můžeme dostávat.

✨ Lektor: Andrea K.

Image

Vinjása CZ/EN

Andrea Kepková, 20:45 Úterý 7. 7. 2020, 60 minut  

I přes svižnější tempo se budeme snažit o neuspěchané, kontrolované, správně a bezpečně provedené pohyby. Díky pevnému dechu ujjayi prožijeme ásany i přechody mezi nimi vědomě. V pohybu i ve výdržích budeme hledat rovnováhu mezi silou a lehkostí, snahou a odevzdaností, vážností a nadhledem! Končíme pokročilými ásanami – vždy s možností modifikací. Lekce je vhodná každého, kdo má svou pravidelnou jógovou praxi.


EN: Despite the faster pace, we will strive for unhurried, controlled, correctly and safely performed movements. Thanks to the firm breath of ujjaiy, we will experience the asanas and the transitions between them consciously. In movement and endurance, we will seek a balance between strength and lightness, effort and devotion, seriousness and foresight! We end with advanced asanas - always with the possibility of modifications. The lesson is suitable for anyone who has their regular yoga practice.

✨ Lektor / Teacher: Andrea K.

Image

Hatha jóga CZ

Martina Vocílková, 07:00 Středa 8. 7. 2020, 60 minut  

Na lekci Ranní hatha jógy společně přivítáme den dechovým cvičením a pozdravem slunce, následovaném sledem klasický hatha jógových pozic pro hloubkové probuzení všech systémů našeho těla i mysli. V následné relaxaci zklidníte své tělo a zkoncentrujete svou mysl do celého dne. Vhodné pro začátečníky.

Volných míst: 4

Vinyása CZ/EN

Simona Hrušková, 08:15 Středa 8. 7. 2020, 60 minut  

Lekce jsou inspirované ashtanga a vinyasa jógou. I přes dynamické tempo jsou ale naše pohyby neuspěchané, kontrolované a správně a bezpečně provedené. Díky pevnému dechu ujjayi prožijeme ásany i přechody mezi nimi vědomě. V pohybu i ve výdržích budeme hledat rovnováhu mezi sílou a lehkostí, snahou a odevzdaností, vážností a nadhledem! Postupně se budeme propracovávát i k náročnějším ásánám, ale vždy budou možné modifikace, neboli předcházející varianty. Pro každého, kdo má svou pravidelnou jógovou praxi.

Volných míst: 0

Babyoga

Pronájem, 09:45 Středa 8. 7. 2020, 165 minut

Vinyasa CZ/EN

Alžběta Husáková, 17:00 Středa 8. 7. 2020, 60 minut  

Plynulá (někdy i lehce náročná) vinyasa je báječným způsobem, jak začít ráno. Zaměření na mysl, budování síly a flexibility. Můžete očekávat zahřátí s pozdravy slunci, pár balančních pozicí a zakončení sladkou savasanou! Vhodné pro všechny jogíny a jogínky, kterým nevadí občas v nějaké balanci zavrávorat!


EN: This fun, flowing (and sometimes sweaty) vinyasa class is the perfect way to kick start your morning with a blast of energy. Focusing the mind, building strength and flexibility and leaving you physically content and mentally nourished. You can always expect a nice warm up with some sun salutations, going onto balances, finishing off with a nice cool down and sweet, sweet shavasana! Open to all levels as long as you happy to get stuck in and wobble here and there!

✨ Lektor / Teacher: Alžběta H.

Image

Volných míst: 8

Vinyása CZ/EN

Simona Hrušková, 18:20 Středa 8. 7. 2020, 60 minut  

Lekce jsou inspirované ashtanga a vinyasa jógou. V pohybu i ve výdržích budeme hledat rovnováhu mezi sílou a lehkostí, snahou a odevzdaností, vážností a nadhledem! Postupně se budeme propracovávát i k náročnějším ásánám, ale vždy budou možné modifikace, neboli předcházející varianty.


EN: The lessons are inspired by ashtanga vinyasa yoga. In movement and endurance, we will seek a balance between strength and lightness, effort and devotion, seriousness and foresight! Gradually, we will work our way up to more demanding asanas, but modifications, or previous variants, will always be possible.

✨ Lektor /Teacher: Simona H.

Image

Volných míst: 0

Jin Jóga CZ/EN

Simona Hrušková, 19:30 Středa 8. 7. 2020, 60 minut  

linoucí se v duchu klidu přináší meditativní účinek

Jin jóga se zaměřuje na protažení hluboko uložených struktur (pojivové tkáně, klouby, meridiány), čímž se liší od jógy jangové (posilují, protahující, dynamičtější). Po prvotním obrácení smyslů dovnitř, nalazení se na dech, přejdeme k jinovým ásanám, ve kterých budeme dle možností setrvávat až několik minut. Budete mít prostor k prozkoumání účinků pozic a pozorování pomalu se měnící odezvy těla na právě praktikovanou ásanu. Pohyby probíhají z velké části vsedě a vleže, cílem bude převážně oblast kyčlí, páteře a hrudníku. Vhodné pro všechny úrovně.


EN: Yin yoga, spilling in the spirit of calm, brings a meditative effect. It focuses on stretching deep-seated structures (connective tissues, joints, meridians), which makes it different from yang yoga (strengthening, stretching, more dynamic). After the initial turning the senses inward, finding the breath, we move on to other asanas, in which we will remain for several minutes if possible. You will have room to explore the effects of positions and observe the body's slowly changing response to the asana being practiced. The movements take place mostly sitting and lying down, the goal will be mainly the area of the hips, spine and chest. Suitable for all levels.

✨ Lektor /Teacher: Simona H.

Image

Volných míst: 4

Hatha jóga CZ

Martina Vocílková, 20:40 Středa 8. 7. 2020, 60 minut  

Večerní hodina Hatha jógy plyne v příjemném, relaxačním tempu. Sled pozic je inspirovaný učením Swami Sivanandy a za pomoci ásán, pránajámy a relaxace se lidem snažím představit kouzlo vědomě praktikované jógy. Vodné i pro začátečníky.

Volných míst: 5

Hatha jóga CZ/EN

Andrea Kepková, 06:50 Čtvrtek 9. 7. 2020, 60 minut  

Slovem „Hatha“ v názvu se nenech zmást! Hatha tu není synonymem k jemné józe :) Z hatha jógy vycházejí všechny ostatní posturální styly jógy. Hatha je původním označení tělesno-jemněhmotné, protiklady scelující praxe; „Ha“ zastupuje energii slunce, snahu, yang a „tha“ zastupuje měsíc, stažení a yin kvality. Díky hatha józe dnes známe všechny ty krkolomé ásany, návody ke koncentraci a meditaci, pranajámu. V tomto duchu hodina obsahuje: mikrorozcvičku, pozdravy slunce, silové, záklonové, inverzní a hluboce protahující ásany. Používáme drišti, mulabandu, dech ujjayi. Lekce není vhodná pro úplné začátečníky. Velmi pokročilým ráda pomohu do finálních kram (pozic).

Volných míst: 0

Hatha jóga na střeše NZM

Barbara Haráčová, 07:30 Čtvrtek 9. 7. 2020, 60 minut  

Díky mimořádné spolupráci Jóga Letná a Národního zemědělského muzea si můžeš přijít zacvičit na střechu NZM hned po východu slunce. Odměnou ti bude nejenom jógová praxe, ale také výhled na celou Prahu! Od Vítkova až po Pražský hrad.


S Mimořádným zážitkem jsou spojené speciální podmínky:

Lekce probíhá od 7:30 - 8:30. Na střechu půjdeme vždy všichni společně, sraz je 7:20-7:25 před hlavním vchodem muzea na schodech. Opozdilci se na lekci bohužel nedostanou, jelikož se nemohou po areálu pohybovat sami. Buďte prosím na čas :)

Rezervaci na hodinu lze zrušit nejpozději 25 hodin před jejím začátkem, z důvodu minimálního počtu účastníku na lekci.

V případně špatné předpovědi počasí lekci zrušíme, vám napíšeme email a kredity vám dorazí zpět na uživatelský účet.

Doražte prosím již převlečení a s vlastní podložkou. Na střeše nejsou šatny, sprchy. Toalety k dispozici jsou v 3.patře.

Na střechu přicházíte a odcházíte společně s lektorem. Není možné odejít z lekce dřív.

Multisport karty na tyto lekce neakceptujeme. Děkujeme moc za pochopení.


Mapa:


Popis lekce: Ranní probuzení hatha jógou venku na střeše Zemědělského studia je krásným vstupem do celého dne. Naladíme se na svůj vždy přítomný klid, ale také na dech, který bude průvodcem pohybů během celé lekce. Postupně a s respektem probudíme, prodýcháme a posílíme celé tělo. Lekce ranní hatha jógy je vhodná pro každého, kdo vnímá (a respektuje) své tělo jak celek, a kdo vyhledává jógu pro její hluboké a obohacující účinky.

Volných míst: 2

Vinjása CZ/EN

Andrea Kepková, 08:00 Čtvrtek 9. 7. 2020, 60 minut  

I přes svižnější tempo se budeme snažit o neuspěchané, kontrolované, správně a bezpečně provedené pohyby. Díky pevnému dechu ujjayi prožijeme ásany i přechody mezi nimi vědomě. V pohybu i ve výdržích budeme hledat rovnováhu mezi silou a lehkostí, snahou a odevzdaností, vážností a nadhledem! Končíme pokročilými ásanami – vždy s možností modifikací. Lekce je vhodná každého, kdo má svou pravidelnou jógovou praxi.


EN: Despite the faster pace, we will strive for unhurried, controlled, correctly and safely performed movements. Thanks to the firm breath of ujjaiy, we will experience the asanas and the transitions between them consciously. In movement and endurance, we will seek a balance between strength and lightness, effort and devotion, seriousness and foresight! We end with advanced asanas - always with the possibility of modifications. The lesson is suitable for anyone who has their regular yoga practice.

✨ Lektor / Teacher: Andrea K.

Image

Volných míst: 5

Lunch jóga CZ/EN

Barbara Haráčová, 12:00 Čtvrtek 9. 7. 2020, 60 minut  

Jemně dynamická flow hatha jógy je vedena v plynulém, pomalejším, tempu. Budete vedeni k tomu zaujímat ásany vědomě dle vrozených vzorců pohybu a tím objevovat a využívat vnitřní pohybovou inteligenci, což činí pozice energeticky úspornými, pevnými, tedy posilujícími, ale zároveň pružnými a protahujícími. Pozvolné tempo lekce poskytuje cvičícím možnost hluboké pozornosti a plného jógového dechu. Lekce vás příjemně protáhne po první polovině dne a přinese potřebnou energii pro tu druhou.


EN: Gently dynamic flow of Hatha yoga is conducted in a smooth, slower pace. You will be led to take the asanas consciously according to innate patterns of movement and thus discover and use the inner movement intelligence, which makes the positions energy-saving, strong but at the same time flexible. It gives the practitioners the opportunity for deep attention and full yoga breath. The lesson will pleasantly stretch you after the first half of the day and bring you the necessary energy for the second.

✨ Lektor / Teacher: Barbara H.

Image

Volných míst: 8

Vinyása

Martina Vocílková, 17:00 Čtvrtek 9. 7. 2020, 60 minut  

Lekci začneme propojením se se svým dechem a ukotvením se ve svém těle. Následně se necháme vést naší momentální energií, spojíme se svým středem, ze kterého necháme všechny ásány vycházet a intuitivně je budeme dynamickýcm způsobem propojovat do plynulého toku, kterým harmonicky vyladíme nejen své tělo, ale i mysl. Vhodné pro pokročilé a mírně pokročilé.

Volných míst: 11

Jóga pro začátečníky (CZ)

Martina Vocílková, 18:15 Čtvrtek 9. 7. 2020, 60 minut  

Jsi úplný či věčný začátečník? Pokud ano - tato lekce je pro tebe. V úvodu se vždy učíme obrácení smyslů dovnitř a zklidnění mysli, po kterém se v každé lekci věnujeme nácviku plného jógového dechu, jenž je alfou omegou (nejen) jógy. Na hodině se učíme vnímat své tělo, používat jej v souladu s dechem. V rámci základních ásan se učíme osvojení pohybů jako přechod ze stoje do hlubokého předklonu s rovnými zády či skrz rolování páteře, jak během vzpažení nezapojovat ramena a lopatky směrem vzhůru, práci s hrudníkem a žebry a mnoho dalších. Každá lekce je zakončena řízenou relaxací.

✨ Lektor: Martina V.

Image

Volných míst: 0

Sleep well yoga CZ/EN

Alžběta Husáková, 19:30 Čtvrtek 9. 7. 2020, 60 minut  

Potěšíme páteř pobybem do všech stran a směrů - překlony, záklony, rotace a úklony do strany. Najdeme si čas se zastavit, nadechnout, a vědomně se protáhnout.

Vhodné pro začátečníky a pro všechny kdo si po celém dni chtějí vytvořit prostor v mysli i tělu a připravit se na kvalitní spánek.


Let’s make our spine happy and free! We will achieve this by flexion, extension, rotation and side bending of the spine. Together, we will find space in the body and the mind.

Suitable for beginners and everyone else who wants to find a little bit of peace and quiet, recoup some energy and get ready for blissful sleep.

✨ Lektor / Teacher: Alžběta H.

Image

Volných míst: 12

Vinyása na střeše NZM

Tereza Berounská, 07:00 Pátek 10. 7. 2020, 60 minut  

Díky mimořádné spolupráci Jóga Letná a Národního zemědělského muzea si můžeš přijít zacvičit na střechu NZM hned po východu slunce. Odměnou ti bude nejenom jógová praxe, ale také výhled na celou Prahu! Od Vítkova až po Pražský hrad.


S Mimořádným zážitkem jsou spojené speciální podmínky:

Lekce probíhá od 7:30 - 8:30. Na střechu půjdeme vždy všichni společně, sraz je 7:20-7:25 před hlavním vchodem muzea na schodech. Opozdilci se na lekci bohužel nedostanou, jelikož se nemohou po areálu pohybovat sami. Buďte prosím na čas :)

Rezervaci na hodinu lze zrušit nejpozději 25 hodin před jejím začátkem, z důvodu minimálního počtu účastníku na lekci.

V případně špatné předpovědi počasí lekci zrušíme, vám napíšeme email a kredity vám dorazí zpět na uživatelský účet.

Doražte prosím již převlečení a s vlastní podložkou. Na střeše nejsou šatny, sprchy. Toalety k dispozici jsou v 3.patře.

Na střechu přicházíte a odcházíte společně s lektorem. Není možné odejít z lekce dřív.

Multisport karty na tyto lekce neakceptujeme. Děkujeme moc za pochopení.


Mapa:


Popis lekce: V této 60minutové lekci plné kreativních dynamických sekvencí se zaměříme na plynulé propojení pohybu těla s dechem. Vinyasa flow Vaše tělo protáhne, posílí a uvolní zároveň. Pozice na sebe navazují a drží se v nich kratší dobu.

Volných míst: 14

Vinyása CZ/EN

Tereza Velhartická, 07:00 Pátek 10. 7. 2020, 60 minut  

Vinjása jóga plná tvořivých ásan, které vás posílí, jak duševně, tak i fyzicky.

Lekce jsou určeny pro všechny, tedy i pro ty, kteří se s jógou jako takovou seznámí poprvé. Pro ty, kteří by se rádi ve své praxi posunuli hlouběji, nabízím sestavu pokročilých ásan.

Volných míst: 1

Vinyasa CZ/EN

Alžběta Husáková, 08:15 Pátek 10. 7. 2020, 60 minut  

Plynulá (někdy i lehce náročná) vinyasa je báječným způsobem, jak začít ráno. Zaměření na mysl, budování síly a flexibility. Můžete očekávat zahřátí s pozdravy slunci, pár balančních pozicí a zakončení sladkou savasanou! Vhodné pro všechny jogíny a jogínky, kterým nevadí občas v nějaké balanci zavrávorat!


EN: This fun, flowing (and sometimes sweaty) vinyasa class is the perfect way to kick start your morning with a blast of energy. Focusing the mind, building strength and flexibility and leaving you physically content and mentally nourished. You can always expect a nice warm up with some sun salutations, going onto balances, finishing off with a nice cool down and sweet, sweet shavasana! Open to all levels as long as you happy to get stuck in and wobble here and there!

✨ Lektor / Teacher: Alžběta H.

Image

Volných míst: 6

Lunch vinyása CZ/EN

Alžběta Husáková, 12:00 Pátek 10. 7. 2020, 60 minut  

Polední probuzení a nabuzení na víkend. Můžete se těšit na pozdravy slunce, možná balanc na nohou nebo rukou a závěrečná relaxace vás nemine! Lekce pro každého kdo má chuť se zahřát, protáhnout a možná se i lehce zapotit.


EN: Noon waking up and energizing for the weekend. You can look forward to Sun salutations, maybe a balance on your feet or hands and the final relaxation will not miss you! Lessons for anyone who wants to warm up, stretch and maybe sweat a little.

✨ Lektor / Teacher: Alžběta H.

Image

Volných míst: 5

Aroma Jin Jóga CZ/EN

Lenka Mydlová, 16:30 Pátek 10. 7. 2020, 60 minut  

Pokud s tebou rezonuje jóga, meditace a mindfullness, sedne ti i jin jóga. Ve fyzicky nenáročných pozicích vsedě nebo vleže zůstaneme několik minut, abychom během nich zdravě posílili klouby, šlachy, vazy a fascie, které při aktivním pohybu zpravidla opomíjíme. Jin jóga tak vhodně doplňuje dynamičtější (jangový) pohyb: jógu, běhání, plavání, fitko nebo na cokoliv dalšího si vzpomeneš. Jin jóga se dá také vnímat jako aktivní meditace. V pozicích budeme mít dost času všímat si, co se děje v našem těle, ale také v hlavě a jak na to reagujeme. Lekci si navíc provoníme esenciálním olejem, ať je nám dobře a všímavost rozšíříme o další rozměr.


EN: In physically undemanding positions, we sit or lie down for a few minutes to healthy strengthen the joints, tendons, ligaments and fascia, which we usually neglect during active movement. Yin yoga complements a more dynamic (yang) movement: yoga, running, swimming, fitness or anything else you can think of. Yin yoga can also be seen as active meditation. In positions, we will have plenty of time to notice what is happening in our body, but also in the head and how we react to it. In addition, we will perfume the lesson with essential oil , so that we are well and expand our mindfulness by another dimension.

✨ Lektor / Teacher: Lenka M.

Image

Volných míst: 6

Jóga pro zdravá záda (CZ)

Martina Vocílková, 17:45 Pátek 10. 7. 2020, 60 minut  

Jemné cvičení zaměřené na protažení zad a posílení zádových svalů, které vám bude sloužit jako prevence proti jejich bolesti. Vhodné pro úplné začátečníky, seniory a všechny, kteří mají sedavé zaměstnání a způsob života.

✨ Lektor: Martina V.

Image

Volných míst: 6

Hatha jóga CZ/EN

Barbara Haráčová, 09:30 Sobota 11. 7. 2020, 90 minut  

Název hatha jóga v sobě, mimo jiné, nese význam slunce a měsíc, jang a jin, tedy energie nabuzující a energie zklidňující. Lekce hatha jógy v sobě nesou oba tyto aspekty. V pozicích se zaměřujeme na jejich zdravé provedení, aby tělo nebojovalo předem prohraný boj s gravitací či samo se sebou. Jen potom je ásana pozvánkou pro dech, je pevná a zároveň uvolněná. Po úvodním uvnitřnění a vnímání dechu naladíme tělo na ásany prostřednictvím průpravných cvičení. Během ásan i průpravných cvičení je po celou dobu pozornost kladena na dech. Závěr lekce patří delší řízené relaxaci, po které následuje dechové cvičení. V rámci lekcí pracujeme také se zvukem, nedílnou součástí lekce jsou jógové pomůcky. Pro své pomalé tempo a možnost používat jógové pomůcky je lekce vhodná pro jogíny všech kategorií, každý si najde svou míru náročnosti.

Volných míst: 12

Vinyása SK/EN

Paulína Strečanská, 09:00 Neděle 12. 7. 2020, 90 minut  

Pranajáma, rozehřátí, jádro praxe, pokročilejší asána, závěrečné asány a na konec voňavá relaxace. Hodina půl promyšleného pohybu s konkrétním záměrem - proniknout hloubš ve své pravidelné praxi. Víc času přináší větší prostor pro dostateční přípravu a vysvětlení ásan. Vrcholem jsou často na oko pokročilejší asány, ke kterým najdeme cestu se zachováním ,,shtira sukha asanam". Poznatek a prožitek si tak odnášíme do své vlastní praxe, limity pozorujeme a s nadhledem si je určujeme sami. Vhodné pro mírně pokročilé a pokročilé.


EN: Pranayama, warming up, the core of practice, more advanced asanas, final asanas and relaxation. An hour of half-thought-out movement with a specific intention - to go deeper into your regular practice. More time brings more space for sufficient preparation and explanation of asanas. The highlight is often the more advanced asanas to the eye, to which we find a way with the preservation of "shtira sukha asanam". We thus take knowledge and experience into our own practice, we observe the limits and determine them ourselves with a view. Suitable for intermediate and advanced.

✨ Lektor / Teacher: Paulína S.

Image

Volných míst: 14

Vinyasa CZ/EN

Tereza Berounská, 19:00 Neděle 12. 7. 2020, 90 minut  

Probudíme naše svaly a rozproudíme v sobě energii. Osvěžíme svá těla pohybem klidným i dynamickým a připravíme se na start do nového pracovního týdne. Na vlně dechu a pohybu uvolníme naše tělo od ztuhlostí a naši mysl od zbytečného přemýšlení.


EN: We awaken our muscles and energize ourselves. We will refresh our bodies with calm and dynamic movement and prepare for the start of a new working week. On the wave of breathing and movement, we release our body from stiffness and our mind from unnecessary thinking.

✨ Lektor / Teacher: Tereza B.

Image

Volných míst: 10